Examination of Witness

Part of Renters (Reform) Bill – in a Public Bill Committee am 3:50 pm ar 16 Tachwedd 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Ordered, That further consideration be now adjourned. —(Mr Mohindra.)