Renters (Reform) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Tachwedd 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[James Gray in the Chair]

The Committee deliberated in private.