New Clause 3

Part of Investigatory Powers (Amendment) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 4:20 pm ar 7 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Committee rose.