New Clause 2

Part of Investigatory Powers (Amendment) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 4:00 pm ar 7 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Brought up.