Investigatory Powers (Amendment) Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am ar 7 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Judith Cummins in the Chair]