Clause 3 - Duration of bulk personal dataset warrants

Part of Investigatory Powers (Amendment) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 12:30 pm ar 7 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn