Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Ionawr 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Ian Paisley in the Chair]