Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 29 Tachwedd 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Gary Streeter in the Chair]