Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 22 Tachwedd 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir George Howarth in the Chair]