Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 8 Tachwedd 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Gary Streeter in the Chair]