Clause 13 - Safety duties protecting adults

Part of Online Safety Bill – in a Public Bill Committee am ar 13 Rhagfyr 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 2 Online Safety Bill — Clause 13 - Safety duties protecting adults

Ie: 6 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw