National Security Bill

– in a Public Bill Committee am ar 12 Gorffennaf 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[James Gray in the Chair]