Finance (No. 2) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Mai 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Esther McVey in the Chair]