Electricity and Gas Transmission (Compensation) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 25 Ionawr 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Stewart Hosie in the Chair]