Digital Markets, Competition and Consumers Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 20 Mehefin 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Philip Hollobone in the Chair]