Pension Schemes (Conversion of Guaranteed Minimum Pensions) Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 2 Chwefror 2022.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Clive Efford in the Chair]