Nuclear Energy (Financing) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 18 Tachwedd 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Yvonne Fovargue in the Chair]