Clause 50 - No entitlement to additional recovery period etc

Part of Nationality and Borders Bill – in a Public Bill Committee am ar 2 Tachwedd 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 48 Nationality and Borders Bill — Clause 50 - No entitlement to additional recovery period etc

Ie: 7 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw