Nationality and Borders Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 28 Hydref 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Roger Gale in the Chair]