Clause 30 - article 1(a)(2): reasons for persecution

Part of Nationality and Borders Bill – in a Public Bill Committee am ar 26 Hydref 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 29 Nationality and Borders Bill — Clause 30 - article 1(a)(2): reasons for persecution

Ie: 6 MPs

Na: 7 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw