Clause 10 - Financial penalties

Part of Leasehold Reform (Ground Rent) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 2:15 pm ar 7 Rhagfyr 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Question put and agreed to.