Leasehold Reform (Ground Rent) Bill [Lords]

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 7 Rhagfyr 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)