Clause 2 - Excepted leases

Part of Leasehold Reform (Ground Rent) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 9:25 am ar 7 Rhagfyr 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn