Clause 3 - Prohibited rent

Part of Leasehold Reform (Ground Rent) Bill [Lords] – in a Public Bill Committee am 9:45 am ar 7 Rhagfyr 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn