New Clause 8 - Guidance on making a complaint

Part of Higher Education (Freedom of Speech) Bill – in a Public Bill Committee am ar 22 Medi 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 28 Higher Education (Freedom of Speech) Bill — New Clause 8 - Guidance on making a complaint

Ie: 7 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw