Commercial Rent (Coronavirus) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 7 Rhagfyr 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Stewart Hosie in the Chair]

The Committee deliberated in private.