Animal Welfare (Kept Animals) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 18 Tachwedd 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Geraint Davies in the Chair]