Animal Welfare (Kept Animals) Bill

– in a Public Bill Committee am ar 9 Tachwedd 2021.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Esther McVey in the Chair]