New Clause 12

Trade Bill – in a Public Bill Committee ar 25 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn