Trade Bill

– in a Public Bill Committee am ar 23 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Sir Graham Brady in the Chair]