Definition of “electorate”

Part of Parliamentary Constituencies Bill – in a Public Bill Committee am ar 30 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 3 Parliamentary Constituencies Bill — Definition of “electorate”

Ie: 7 MPs

Na: 10 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw