Parliamentary Constituencies Bill

– in a Public Bill Committee am ar 23 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Sir David Amess in the Chair]