Medicines and Medical Devices Bill

Part of the debate – in a Public Bill Committee am ar 8 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Philip Davies in the Chair]