Duties of owner or manager

Part of Fire Safety Bill – in a Public Bill Committee am ar 25 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 2 Fire Safety Bill — Duties of owner or manager

Ie: 6 MPs

Na: 9 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw