Review of geographical effects of provisions of Sections 27 to 30

Part of Finance Bill – in a Public Bill Committee am ar 18 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Rhif adran 7 Finance Bill — Review of geographical effects of provisions of Sections 27 to 30

Ie: 7 MPs

Na: 10 MPs

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw