New Clause 1

Finance Bill – in a Public Bill Committee ar 18 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn