Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 18 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Siobhain McDonagh in the Chair]