Clause 97

Finance Bill – in a Public Bill Committee ar 16 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn