Finance Bill

– in a Public Bill Committee am ar 11 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Siobhain McDonagh in the Chair]