Clause 16

Finance Bill – in a Public Bill Committee ar 4 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn