Domestic Abuse Bill

– in a Public Bill Committee am ar 17 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Peter Bone in the Chair]