Domestic Abuse Bill

– in a Public Bill Committee am ar 16 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Ms Karen Buck in the Chair]