Domestic Abuse Bill

– in a Public Bill Committee am ar 10 Mehefin 2020.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Mr Peter Bone in the Chair]