Domestic Abuse Bill

– in a Public Bill Committee am ar 29 Hydref 2019.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr David Hanson in the Chair]