Tenant Fees Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 12 Mehefin 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Virendra Sharma in the Chair]

Clause 22