Tenant Fees Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 7 Mehefin 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Peter Bone in the Chair]