Taxation (Cross-border Trade) Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 30 Ionawr 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mrs Anne Main in the Chair]

Schedule 4