Overseas Electors Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 24 Hydref 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr Laurence Robertson in the Chair]

Clause 1