Healthcare (International Arrangements) Bill

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 29 Tachwedd 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

(Afternoon)

[Mr Gary Streeter in the Chair]

New Clause 1