Financial Guidance and Claims Bill [Lords]

– in a Public Bill Committee am 12:00 am ar 6 Chwefror 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Andrew Rosindell in the Chair]

Clause 24